Presentation

(For English, press here)

Linnéa LindsköldLektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Forskar och undervisar om litteratur- och kulturpolitik samt läsningens politik. Disputerade 2013 på avhandlingen Betydelsen av kvalitet – en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009.

För tillfället arbetar jag i två större forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet. 2018-2020 genomför jag projektet Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945-2017 tillsammans med Åse Hedemark, Uppsala universitet och Anna Hampson Lundh, Högskolan i Borås. 2019-2021 genomför jag projektet Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976 tillsammans med Jon Helgason, Linnéuniversitetet (projektledare) samt Erik Erlanson och Peter Henning, Lunds universitet.

Under 2018-2019 genomför jag en jämförande studie av de skandinaviska författarförbunden, finansierat av Åke Wibergs fond och Letterstedtska föreningen.

Forskningsintressen inkluderar: det politiska i kulturpolitiken, läsningens politik, litteraturpolitik, kvalitet, kulturstöd, estetik i kulturpolitiken, mångfald och högerradikal kulturpolitik.

Från 2017 medlem i juryn för Borås tidnings debutantpris.

Aktuellt

2018-11-27 Nytt nummer av Nordisk kulturpolitisk tidskrift med tema ”cultural leadership”. Jag har varit gästredaktör tillsammans med Tobias Harding och Nanna Kann-Rasmussen. Alla artiklar är Open Access.

Lindsköld, L. (2018). ”Pappa är tillbaka som läsförebild”, Arbetet 2018-11-06.

2018-11-05 VR har beviljat oss medel för forskningsprojektet Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976, projektet pågår 2019-2021.

_______________________________________________________________

PublikationerPresentationer och konferensbidragUppdrag

PressUndervisning

_______________________________________________________________

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara