Presentation

(For English, press here)

Linnéa LindsköldLektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Forskar och undervisar om litteratur- och kulturpolitik samt läsningens politik. Disputerade 2013 på avhandlingen Betydelsen av kvalitet – en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009.

För tillfället arbetar jag i två större forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet. 2018-2020 genomför jag projektet Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945-2017 tillsammans med Åse Hedemark, Uppsala universitet och Anna Hampson Lundh, Högskolan i Borås. 2019-2021 genomför jag projektet Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976 tillsammans med Jon Helgason (projektledare) samt Erik Erlanson, Linnéuniversitetet och Peter Henning, Umeå universitet.

Under 2018-2019 genomför jag en jämförande studie av de skandinaviska författarförbunden, finansierat av Åke Wibergs fond och Letterstedtska föreningen.

Forskningsintressen inkluderar: det politiska i kulturpolitiken, läsningens politik, litteraturpolitik, kvalitet, kulturstöd, estetik i kulturpolitiken, mångfald och högerradikal kulturpolitik.

Från 2017 medlem i juryn för Borås tidnings debutantpris.

ORCID-id: https://orcid.org/0000-0002-6482-731X

Aktuellt

2019-06-14, Hugo Lindkvist ”Med knyppling och trollmasker för nationen”, Dagens nyheter, jag uttalar mig mycket kort om politisering av kulturarvet.

Kursansvarig för doktorandkursen Litteratursosiologi – empiri og grunnlagsproblemer tillsammans med Kjell Ivar Skjerdingstad, den ges under 2019 och är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och OsloMet.

28-30 augusti 2019, deltar vid den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, Bifröst University, Island.

25-27 september 2019, deltar vid konferensen Literary Citizenship, Oslo, Norge.

 

_______________________________________________________________

PublikationerPresentationer och konferensbidragUppdrag

PressUndervisning

_______________________________________________________________

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara