Presentation

(For English, press here)

Linnéa LindsköldDocent i biblioteks- och informationsvetenskap, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Forskar och undervisar om litteratur- och kulturpolitik samt läsningens politik. Disputerade 2013 på avhandlingen Betydelsen av kvalitet – en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009. Tillsammans med Roger Blomgren är jag föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning, och forskargruppsledare för forskargruppen Kultur, bibliotek, politik vid Högskolan i Borås.

För tillfället arbetar jag i två större forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet. 2018-2021 genomför jag projektet Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945-2017 tillsammans med Åse Hedemark, Uppsala universitet och Anna Lundh, Högskolan i Borås. 2019-2021 genomför jag projektet Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976 tillsammans med Jon Helgason (projektledare) samt Erik Erlanson, Linnéuniversitetet och Peter Henning, Umeå universitet.

Forskningsintressen inkluderar: det politiska i kulturpolitiken, läsningens politik, litteraturpolitik, kvalitet, kulturstöd, estetik i kulturpolitiken, mångfald och högerradikal kulturpolitik.

Från 2017 medlem i juryn för Borås tidnings debutantpris.

ORCID-id: https://orcid.org/0000-0002-6482-731X

Aktuellt

Gästredaktör tillsammans med Erik Erlanson, Jon Helgason och Peter Henning för Nordisk kulturpolitisk tidskrift, tema ”Aesthetics in cultural policy”, tillgänglig som Open Access: https://www.idunn.no/toc/nkt/24/2

4 mars 2022, Litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg

10 mars 2022, Debutantgala, Borås

28–29 april, Symposium ”Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige”, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm

_______________________________________________________________

PublikationerPresentationer och konferensbidragUppdrag

PressUndervisning

_______________________________________________________________

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara