Publikationer

Lindsköld, L. (2023). ”Kulturpolitik på entreprenad: En bok för allas första utgivning”, Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, 28–29 april 2022. Stockholm: KVHAA konferenser. (under utg.)

Lindsköld, L., Erlanson, E. & Henning, P. (2023). ”Mot den läsande människans aktivering: Humanistisk kunskap i 1900-talets kulturpolitik” i Östling, et. al (red.), Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden. Stockholm/Göteborg: Makadam. (under utg.)

Lindsköld, L., & Hedemark, Å. (2023). Changes in the governance of the reading subject : Swedish reading policy, c.1949–1984. The International Journal of Cultural Policy, 1–15. https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2187052

Lundh, A., Hedemark, Å., & Lindsköld, L. (2022). Critical studies of reading : consolidating an emerging field of research. Information Research Vol. 27 No. Special Issue, October, 2022, Proceedings of the 11th International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Oslo Metropolitan University, May 29 – June 1, 2022, 27. https://doi.org/10.47989/colis2232

Lindsköld, L., & Johannisson, J. (2022). Centrum för kulturpolitisk forskning : mot en konsolidering av ett forskningsfält. I Skrifter från Valfrid. Från analog katalog till digital portal : Bibliotekshögskolan 50 år (s. 96–103).

Erlanson, E., Helgason, J., Henning, P., Lindsköld, L., & Hansen, L. E. (2021). The Aesthetics of Cultural Policy : Introduction to thematic issue 2/2021. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 24(2), 103–105. https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325-2021-02-01.

Lindsköld, L., & Stavrum, H. (2021). ”Geir Vestheim (1946–2021)”. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 24:1.

Lindsköld, L., Dolatkhah, M., & Lundh, A. (2020). ”Aesthetic reading as a problem in mid-20th century Swedish educational policy”, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 23(1), 48-64. doi: https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/-2020-01-04. Artikeln är nominerades till Universitetsforlagets pris för Årets tidskriftsartikel 2020.

Lindsköld, L., Hedemark, Å. and Lundh, A. (2020). ‘Constructing the Desirable Reader in Swedish Contemporary Literature Policy’, Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. doi: 10.3384/cu.2000.1525.20200527c.

Erlanson, E., Helgason, J., Henning, P., & Lindsköld, L. (2020). ”Introduction”, i Forbidden
literature : Case studies on censorship, Lund: Nordic Academic Press, 9–23. DOI:
https://doi.org/10.21525/kriterium.22.

Lindsköld, L. (2020), “So Bad it should be Banned. Judging the Aesthetic of Comics”, i E. Erlanson, J. Helgason, P. Henning, L. Lindsköld (red.), Forbidden Literature: Case Studies on Censorship,
Nordic Academic Press, 89–109, DOI: 10.21525/kriterium.22.e.

Sokka, S., Harding, T., Lindsköld, L., & Kann-Rasmussen, N. (2018). To lead or not to lead? And how? Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 21(2), 159–160, https://www.idunn.no/nkt/2018/02/to_lead_or_not_to_lead_and_how

Lindsköld, L. (2018) ”Google as a political subject: the right to be forgotten debate 2014-2016”, Online Information Review, Vol. 42 Issue: 6, pp.768-783, https://doi.org/10.1108/OIR-06-2017-0198

Lindsköld, L. (2017). En flerfaldig mångfald: Reflektioner kring mångfaldsbegreppet i svensk kulturpolitik 1972– 2016. Vem får vara med? Perspektiv på integration och inkludering i det nordiska kulturlivet, Stockholm: Kulturanalys Norden. 61-74.

Lindsköld, L. (2016). Understanding cultural taste: sensation, skill and sensibility, International Journal of Cultural Policy. (bokrecension)

Lindsköld, L. (2016). Ett användbart kvalitetsbegrepp: Kvalitetsbedömning i kulturpolitiken. Knut Ove Eliassen og Øyvind Prytz (red.), Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Oslo: Norsk kulturråd, 162-182. (Länk till nedladdningssida för bok).

Lindsköld, L. (2015). Text och kvalitet mellan konst och byråkrati, C. Wigerfelt (red.), Kvalitet, Text, Makt: Ett triangeldrama, Göteborg: Tidskriftsverkstan i Väst, 37-45.

Lindsköld, L. (2015). Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural policy of the Scandinavian radical right. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2015:1, (Länk till artikel).

Lindsköld, L. (2015). “Att komma in i dom andras läsningar”.: En studie av barns upplevelser av Sommarboken. Göteborg: Kultur i Väst, skrift 2015:1. (Länk till pdf).

Lindsköld, Linnéa. (2013). Betydelsen av kvalitet. En studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009. Borås: Valfrid.

Lindsköld, L. (2012). Svensk litteraturpolitik i förändring: Debatterna om förlaget En bok för alla 1992 och 2007. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2012:1-2, p. 43-53. (Länk till pdf).

Lindsköld, Linnéa (2012). Utmaningar för konstpolitiken i individualismens tidevarv. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. 2011:1-2. 126-131. (recension).

Lindsköld, Linnéa. (2011). Vem är konstnär och vem sitter i publiken? Genus och kulturpolitik. A. Frenander (red.), Arkitekter på armlängds avstånd?: Att studera kulturpolitik. Borås: Valfrid. S. 87-108.

Björk, J. & Lindsköld, L. (2008). Biblioteks- och kulturpolitisk debatt i svensk press 2006-2007. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2008:1, p. 27-54.