Publikationer

Lindsköld, L., Dolatkhah, M., & Lundh, A. (2020). ”Aesthetic reading as a problem in mid-20th century Swedish educational policy”, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 23(1), 48-64. doi: https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/-2020-01-04.

Lindsköld, L., Hedemark, Å. and Lundh, A. (2020). ‘Constructing the Desirable Reader in Swedish Contemporary Literature Policy’, Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. doi: 10.3384/cu.2000.1525.20200527c.

Erlanson, E., Helgason, J., Henning, P., & Lindsköld, L. (2020). ”Introduction”, i Forbidden
literature : Case studies on censorship, Lund: Nordic Academic Press, 9–23. DOI:
https://doi.org/10.21525/kriterium.22.

Lindsköld, L. (2020), “So Bad it should be Banned. Judging the Aesthetic of Comics”, i E. Erlanson, J. Helgason, P. Henning, L. Lindsköld (red.), Forbidden Literature: Case Studies on Censorship,
Nordic Academic Press, 89–109, DOI: 10.21525/kriterium.22.e.

Sokka, S., Harding, T., Lindsköld, L., & Kann-Rasmussen, N. (2018). To lead or not to lead? And how? Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 21(2), 159–160, https://www.idunn.no/nkt/2018/02/to_lead_or_not_to_lead_and_how

Lindsköld, L. (2018) ”Google as a political subject: the right to be forgotten debate 2014-2016”, Online Information Review, Vol. 42 Issue: 6, pp.768-783, https://doi.org/10.1108/OIR-06-2017-0198

Lindsköld, L. (2017). En flerfaldig mångfald: Reflektioner kring mångfaldsbegreppet i svensk kulturpolitik 1972– 2016. Vem får vara med? Perspektiv på integration och inkludering i det nordiska kulturlivet, Stockholm: Kulturanalys Norden. 61-74.

Lindsköld, L. (2016). Understanding cultural taste: sensation, skill and sensibility, International Journal of Cultural Policy. (bokrecension)

Lindsköld, L. (2016). Ett användbart kvalitetsbegrepp: Kvalitetsbedömning i kulturpolitiken. Knut Ove Eliassen og Øyvind Prytz (red.), Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Oslo: Norsk kulturråd, 162-182. (Länk till nedladdningssida för bok).

Lindsköld, L. (2015). Text och kvalitet mellan konst och byråkrati, C. Wigerfelt (red.), Kvalitet, Text, Makt: Ett triangeldrama, Göteborg: Tidskriftsverkstan i Väst, 37-45.

Lindsköld, L. (2015). Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural policy of the Scandinavian radical right. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2015:1, (Länk till artikel).

Lindsköld, L. (2015). “Att komma in i dom andras läsningar”.: En studie av barns upplevelser av Sommarboken. Göteborg: Kultur i Väst, skrift 2015:1. (Länk till pdf).

Lindsköld, Linnéa. (2013). Betydelsen av kvalitet. En studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009. Borås: Valfrid.

Lindsköld, L. (2012). Svensk litteraturpolitik i förändring: Debatterna om förlaget En bok för alla 1992 och 2007. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2012:1-2, p. 43-53. (Länk till pdf).

Lindsköld, Linnéa (2012). Utmaningar för konstpolitiken i individualismens tidevarv. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. 2011:1-2. 126-131. (recension).

Lindsköld, Linnéa. (2011). Vem är konstnär och vem sitter i publiken? Genus och kulturpolitik. A. Frenander (red.), Arkitekter på armlängds avstånd?: Att studera kulturpolitik. Borås: Valfrid. S. 87-108.

Björk, J. & Lindsköld, L. (2008). Biblioteks- och kulturpolitisk debatt i svensk press 2006-2007. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2008:1, p. 27-54.