Presentationer och konferensbidrag

2022

Deltog i panelen ”Kulturpolitisk eftervalsanalys”, arrangerad av tidskrifterna Ord & Bild samt Fronesis. Göteborgs stadsteater, 24 september 2022.

Lindsköld, L. ”A politics for readers, not for books: Current tendencies in Swedish literature policy”, short paper till panelen ”European literary politics and post-covid book markets” vid the 12th International Conference of Cultural Policy Research (ICCPR), Antwerpen, Belgium, 19–22 september 2022.

Lundh, A., Hedemark, Å., Lindsköld, L. (2022). ”Critical studies of reading: Consolidating an emerging field of research”, Paper presenterat vid konferensen Conceptions of Library and Information Science (CoLiS), 29 maj – 1 juni 2022 Oslo, Norge.

Senior kommentator, Doctoral forum, CoLiS, 29 maj Oslo, Norge.

Arrangerade och presenterade vid symposiet ”Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige”, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm, 28–29 april 2022, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm.

Talare vid Litteraturpolitiskt toppmöte, arrangerat av Bokmässan, Göteborg 2022-03-04.

2021

Hedemark, Å. & Lindsköld, L. ”Changes in the governing of the reading subject: Swedish reading policy ca 1949 – 1984”, Paperpresentation vid den tionde konferensen för nordisk kulturpolitisk forskning (NCCPR), 10-12 november, Högskolan i Borås.

”Vuxenserier och moralpanik”, föredrag vid Skillinge serifestival, Skillinge 17 september 2021.

”Folkbiblioteket i demokratin: historiska och samtida perspektiv”, föredrag vid Stockholms stadsbiblioteks personalkonferens, Tranströmerbiblioteket, Stockholm 19 augusti 2021.

Erlanson, E., Helgason, J., Henning, P. & Lindsköld, L. (2021), ”Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976”, presentation vid workshopen ”Humaniora i välfärdssamhället”, arrangerad av Lund Centre for the History of Knowledge 23-24 mars 2021 (digitalt).

Talare vid Jonseredsseminariet I skuggan av läsfrämjandet – det icke-läsande folket?, 10 februari 2020, Jonsered (digitalt).

2020
”Vem får säga vad?”, After work med forskare, ett samarbete mellan Folkuniversitetet och
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, panelsamtal om yttrandefrihet, 27
oktober 2020, Göteborg (digitalt).

”Censur och förbjuden litteratur”, föredrag på Lunds stadsbibliotek, 29 september 2020, Lund.

2019

Helgason, J., Henning, P. & Lindsköld, L. (2019) ‘Forbidden Literature – Case Studies on Censorship : Reports from an Anthology Project’, paper presenterat vid Literary Citizenship Conference, Oslo, Norge, 25-27 September, 2019.

Lindsköld, L. (2019) ‘Att organisera skönlitterärt arbete i den sena välfärdsstaten : De skandinaviska författarförbunden och författarfunktionen’, Paper presenterat vid The 9th Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR), Iceland, August 28-30, 2019.

”Konst åt alla? Kulturpolitik, motstånd och strategier”, Tisdagar på kulturhuset. Samtal med mig och Macarena Dusant modererat av Sofia Lindström Sol. Kulturhuset i Borås. 9 april 2019.

”Att skapa den läsande medborgaren”, Föredrag för Stockholms stads bibliotekarier. Stockholms stadsbibliotek 28 februari, Stockholm.

”Seminarium om forskningsansökningar: Vetenskapsrådet”, Seminarium om hur man skriver forskninsansökningar. 14 februari, Högskolan i Borås.

2018

Lindsköld, L., Hedemark, Å. & Hampson Lundh, A. (2018). ”Knowledges of Reading: An Analysis of Swedish Literature Policy 2012-2013”, paper presenterat vid the 10th International Conference on Cultural Policy Research, 21-24 August 2018, Tallinn, Estonia.

2017

Arrangör av och talare vid symposiet ”Konstnärligt arbete i välfärdsstatens tjänst”, 29 november, Lund. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Mer info här.

Föredrag hos Sveriges radios kulturredaktion om högerradikal kulturpolitik. 21 november, Stockholm.

Föredrag hos Norsk kulturråd om mångfaldsbegreppet i svensk kulturpolitik. 13 november, Oslo, Norge.

”Crowdfunding för kreativa? om skapande och finansiering” – panelsamtal på Bokmässan i Svenska tecknares monter A02:27. Mer info här. 29 september 2017.

”Barn, bildning och bibliotek” – seminarium på Bokmässan. Mer info här. 28 september 2017.

Diversity in Swedish cultural policy 1972-2015, Paper presenterat vid the 8th Nordic Conference on Cultural Policy Research, 23-25 augusti, Helsinki, Finland.

Moderator för panelen ”Författarrollen i förändring”, Bibliotekshögskolan i Borås, 24 maj 2017.

Paneldeltagare i panelen Offentligt samtal: Behöver vi känna sorg för Göteborg? om kulturlivets förutsättningar i Göteborg, 16 maj 2017.

Talare och moderator på Kunskap i en digital värld: Resultatdialog och debatt, seminarium om resultaten från Knowledge in a digital world-projektet, Lunds universitet 27 april 2017.

Avslutande kommentator på konferensen Kulturen, politiken och samhället – Mötesplats för kulturforskning och praktik, Centrum för kulturpolitikforskning, Högskolan i Borås 26 april 2017.

Forskningsseminarium, Högskolan i Borås 10 april 2017.

2016

Talare på Seminar om kvalitetsbegrebet og litteraturen, arrangerat av Bog- og Litteraturpanelet, Slots- og kulturstyrelsen, Köpenhamn.6.12 2016.

Talare och paneldeltagare vid konferensen ”Hur mår tryckfriheten i den digitala världen”, Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.1.12 2016.

”Barns och bibliotekariers erfarenheter av biblioteksrummets betydelse för social läsning – iakttagelser från Sommarboken 2014.”, Workshop på Mötesplatskonferensen, Högskolan i Borås. Se program här. 28.10.2016.

Låna en forskare. Föreläsning  om läsningens historia för gymnasieklass vid Sven Eriksonsgymnasiet, Borås, som en del av Forskarfredag, 30.9.2016.

Google as a library – Conceptualisations of Google search regarding the “Right to be Forgotten” ruling- Short research paper for COLIS 9, Uppsala 27-29.6.2016.

Information Studies Research Seminar: ”A library or a panopticon? Conceputalisations of Google after the right to be forgotten ruling”, Lunds universitet. 20.4.2016

2015

Information Studies Research Seminar: ”No results found” – a discursive policy analysis of the Right to be forgotten act, Lunds universitet. 2.12.2015

Kvalitetsbedömning i litteraturpolitiken Föredrag för Myndigheten för kulturanalys och Kultursamverkansnätverket 25.11.2015

Bokrelease på tidskriftsdagen, Göteborgs stadsbibliotek, 24.11.2015

Presentation av “Att komma in i dom andras läsningar”.: En studie av barns upplevelser av Sommarboken på Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, 24 september.

Föreläsning om kvalitet i svensk litteraturpolitik för Västra götalandsregionens kulturnämnd, Göteborg, 4 september.

Lindsköld, L. & Stavrum, H. (2015). ”Hunting high and low: Comparing the use of quality in Scandinavian cultural policy”. Paper presenterat vid the 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research. 25-27 Augusti i Bø, Norge.

Presentation av “Att komma in i dom andras läsningar”.: En studie av barns upplevelser av Sommarboken vid 2015 års Bokprovning, Kultur i Väst, 18 maj, Göteborg.

Presentation av “Att komma in i dom andras läsningar”.: En studie av barns upplevelser av Sommarboken vid Biblioteksdagarna 2015, 7 maj, Lund.

”Institutionella perspektiv på kvalitetsbegreppet”. Anförande vid KLYS Kvalitetskonferens 2015. 16 maj, Stockholm.

“Kampen om kvalitet: Statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009” – presentation av paper vid forskningsseminariet Konst, kultur och kvalitet arrangerat av Norsk kulturråd, 8-9 april, Schæffergården, Danmark.

2014

”Mellan byråkrati och estetik: Reflektioner kring kvalitet i litteraturpolitiken”. Anförande på konferensen Kulturrikets tilstand. 29 oktober 2014 Oslo, Norge.

Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural policy of the Nordic radical right. Paper presenterat vid The Eight International Conference on Cultural Policy Research, 9-12 September 2014, Hildesheim, Tyskland.

”Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural policy of the Nordic radical right”. Forskningsseminarium vid ABM-institutionen, Lunds universitet

2013

“Four reasons to study the cultural policy of the radical right”. Panel presentation in the panel ”Bringing the politics into cultural policy” vid The VI Nordic Conference on Cultural Policy Research, 15-16 August 2013, Köpenhamn, Danmark.

”Betydelsen av kvalitet – Statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009”. Forskningsseminarium Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet.

2012

Paneldeltagare i panelen “Har vi någon svensk skönlitteraturpolitik?” Bok- och biblioteksmässan Göteborg, 27 september 2012.

”Är det något särskilt med nordisk kulturpolitik?”. Montersamtal tillsammans med Anders Frenander. Bok- och biblioteksmässan Göteborg, 27 september 2012.

Vem är konstnär och vem sitter i publiken? – Genus och kulturpolitik. Keynote-speaker vid presentationen av integrationsprojektet ”Inte konst/ Det är väl ingen konst?” på Norrköpings konstmuseum 2012-10-30.

”Vad är en bok?” panelsamtal tillsammans med Rasmus Fleischer med anledning av hans bok Boken och biblioteket. ABF, Stockholm 31 januari 2012.

Crisis alert! – Perceptions of the book market crisis in the Swedish literature policy discourse 1975-1989. Paper presenterat vid The Seventh International Conference on Cultural Policy Research, 9-12 July 2012, Barcelona, Spanien.

2011

”What’s the “problem” represented to be in the Swedish state support to fiction? “. Forskningsseminarium vid ABM-institutionen, Lunds universitet

Betydelsen av kvalitet – Det svenska litteraturstödet 1975-2009. Paper presenterat vid The Fifth Nordic Conference on Cultural Policy Research, 24-25 August 2011, Norrköping, Sweden.

Betydelsen av kvalitet: Det svenska litteraturstödet 1975-2009. Presentation på svensk biblioteksförenings scen, Bok- och biblioteksmässan Göteborg, 23 september 2011.

”Betydelsen av kvalitet – Statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009”. Presentation på ”Forskning och fika” hos Kultur i Väst, Göteborg 14 december 2011.

2010

What’s the “problem” represented to be in the Swedish state support to fiction? Paper presenterat vid The Sixth International Conference on Cultural Policy Research, 24-27 August 2010, Jyväskylä, Finland.

2009

Anförande vid seminariet ”Vad vill Kulturutredningen?” arrangerat av Centrum för kulturpolitisk forskning. Borås 11 mars 2009.

“Kvalitet och genus – En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur, teater och museum”. Paper från konferensen ”Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige”, organiserad av the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS),Norrköping 15-17 juni 2009. Linköping: Linköping electronic conference proceedings 40.