Uppdrag

Pågående

Medlem i juryn för Borås tidnings debutantpris från 2017

Medlem i redaktionskommittén för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2015

Regelbundna refereeuppdrag åt Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2015

Medlem i den vetenskapliga kommittén för den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning.

Medlem i styrelsen för kulturtidskriften Ord & Bild från 2018

 

2017

Senior kommentator på Elisa Tattersall Wallins avhandlingsplan, Högskolan i Borås 2017-11-20.

2016

Senior kommentator på Ulrika Centerwalls halvtidsseminarium, Högskolan i Borås 2016-11-21

Senior kommentator på Birgitta Wallins halvtidsseminarium, Högskolan i Borås 2016-05-30

2016-04-01 – 2016-08-31 Uppdragsforskning. Dokumentstudie av hur mångfaldsbegreppet använts i svensk kulturpolitik från 1970-talet till idag, på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

2014-2016 redaktör för Human IT.

Refereeuppdrag för Culture Unbound 2016

2014-12-01 – 2015-09-01 Uppdragsforskning. Utvärderar utvecklingsarbetet 2020KoM på uppdrag av Värnamo regionbibliotek tillsammans med Cecilia Gärdén.

2014-04-01 – 2014-12-31 Följeforskare för Sommarboken, ett läsfrämjande projekt för barn och unga, på uppdrag av Kultur i Väst.

2014 – Flera refereeuppdrag för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

2011- 2014 (januari) Redaktionssekreterare för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

2012- 2015 Regelbunden medverkan i P4 Sjuhärads program Kulturpanelen