Uppdrag

Pågående

Föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning tillsammans med Roger Blomgren, från 2021.

Forskargruppsledare för forskargruppen Kultur, bibliotek, politik tillsammans med Roger Blomgren, från 2020.

Ledamot i forskarutbildningsutskottet för biblioteks- och
informationsvetenskap, Högskolan i Borås 2021-2024

Ersättare i FoU-nämnden, Högskolan i Borås 2019-2023

Ledamot i Kulturrådets referensgrupp till stöd för läs- och litteraturfrämjande insatser från 2021

Medlem i styrelsen för kulturtidskriften Ord & Bild från 2018

Medlem i juryn för Borås tidnings debutantpris från 2017

Medlem i redaktionskommittén för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2015

Regelbundna refereeuppdrag åt Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2015

Medlem i den vetenskapliga kommittén för den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning från 2015.

2022

Sakkunnig för doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

2021
Sakkunnig för tjänst, Oslo Metropolitan University

2018

Kommentator på Lisa Engströms avhandlingsprojekt, Work-in-progress-seminarium, Köpenhamns universitet, Köpenhamn, Danmark, 2018-03-21.

Slutseminariekommentator på Knut Oterholms avhandlingsprojekt, Oslo Met, Oslo, Norge, 2018-02-12.

Gästredaktör tillsammans med Nanna Kann-Christensen och Tobias Harding för Nordisk kulturpolitisk tidskrift, temanummer Cultural leadership.

Refereeuppdrag för Poetics och Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

2017

Senior kommentator på Elisa Tattersall Wallins avhandlingsplan, Högskolan i Borås 2017-11-20.

2016

Under 2015-2016 deltog jag i forskningsprojektet Knowledge in a Digital World vid Lunds universitet.

Refereeuppdrag för Culture Unbound

Senior kommentator på Ulrika Centerwalls halvtidsseminarium, Högskolan i Borås 2016-11-21

Senior kommentator på Birgitta Wallins halvtidsseminarium, Högskolan i Borås 2016-05-30

2016-04-01 – 2016-08-31 Uppdragsforskning. Dokumentstudie av hur mångfaldsbegreppet använts i svensk kulturpolitik från 1970-talet till idag, på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

2014-2016 redaktör för Human IT.

2014-12-01 – 2015-09-01 Uppdragsforskning. Utvärderar utvecklingsarbetet 2020KoM på uppdrag av Värnamo regionbibliotek tillsammans med Cecilia Gärdén.

2014-04-01 – 2014-12-31 Följeforskare för Sommarboken, ett läsfrämjande projekt för barn och unga, på uppdrag av Kultur i Väst.

2014 – Flera refereeuppdrag för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

2011- 2014 (januari) Redaktionssekreterare för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

2012- 2015 Regelbunden medverkan i P4 Sjuhärads program Kulturpanelen