Uppdrag

Pågående

Medlem i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research, från 2022

Föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning tillsammans med Roger Blomgren, från 2021.

Forskargruppsledare för forskargruppen Kultur, bibliotek, politik tillsammans med Roger Blomgren, från 2020.

Ledamot i forskarutbildningsutskottet för biblioteks- och
informationsvetenskap, Högskolan i Borås 2021-2024

Ersättare i FoU-nämnden, Högskolan i Borås 2019-2023

Ledamot i Kulturrådets referensgrupp till stöd för läs- och litteraturfrämjande insatser från 2021

Medlem i styrelsen för kulturtidskriften Ord & Bild från 2018

Medlem i juryn för Borås tidnings debutantpris från 2017

Medlem i redaktionskommittén för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2015

Regelbundna refereeuppdrag åt Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2015

Medlem i den vetenskapliga kommittén för den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning från 2015.

2022

Sakkunnig för doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

2021
Sakkunnig för tjänst, Oslo Metropolitan University

2018

Kommentator på Lisa Engströms avhandlingsprojekt, Work-in-progress-seminarium, Köpenhamns universitet, Köpenhamn, Danmark, 2018-03-21.

Slutseminariekommentator på Knut Oterholms avhandlingsprojekt, Oslo Met, Oslo, Norge, 2018-02-12.

Gästredaktör tillsammans med Nanna Kann-Christensen och Tobias Harding för Nordisk kulturpolitisk tidskrift, temanummer Cultural leadership.

Refereeuppdrag för Poetics och Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

2017

Senior kommentator på Elisa Tattersall Wallins avhandlingsplan, Högskolan i Borås 2017-11-20.

2016

Under 2015-2016 deltog jag i forskningsprojektet Knowledge in a Digital World vid Lunds universitet.

Refereeuppdrag för Culture Unbound

Senior kommentator på Ulrika Centerwalls halvtidsseminarium, Högskolan i Borås 2016-11-21

Senior kommentator på Birgitta Wallins halvtidsseminarium, Högskolan i Borås 2016-05-30

2016-04-01 – 2016-08-31 Uppdragsforskning. Dokumentstudie av hur mångfaldsbegreppet använts i svensk kulturpolitik från 1970-talet till idag, på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

2014-2016 redaktör för Human IT.

2014-12-01 – 2015-09-01 Uppdragsforskning. Utvärderar utvecklingsarbetet 2020KoM på uppdrag av Värnamo regionbibliotek tillsammans med Cecilia Gärdén.

2014-04-01 – 2014-12-31 Följeforskare för Sommarboken, ett läsfrämjande projekt för barn och unga, på uppdrag av Kultur i Väst.

2014 – Flera refereeuppdrag för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

2011- 2014 (januari) Redaktionssekreterare för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

2012- 2015 Regelbunden medverkan i P4 Sjuhärads program Kulturpanelen