Stipendier

2023

Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, 100 000 kr

2020
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, resestipendium 20 000 kr

Kungliga vitterhetsakademien, resestipendium

Sigtunastiftelsen, vistelsestipendium

Åke Wibergs stiftelse, stipendium 60 000 kr

2019
Clara Lachmanns stiftelse, resestipendium

2018
Åke Wibergs stiftelse, stipendium

Letterstedtska föreningen, stipendium

Stiftelsen Ellen Key, vistelsestipendium vid Ellen Keys Strand

Drakamöllan – Nordiskt forum för kultur och vetenskap, vistelsestipendium vid Drakamöllan gårdshotell

2017
Villa San Michelestiftelsen, Gästboende tre veckor på Villa San Michele, Capri

Sigtunastiftelsen, en veckas vistelse

2016
Svea Bredals fond, stipendium