Linnéa Lindsköld

"Cultural policy is understood as the promotion or prohibition of cultural practices and values by governments, corporations, other institutions and individuals. " – International Journal of Cultural Policy

Kategori: Okategoriserade

Undervisning

Utöver handledning och examination av uppsatser på både kandidat- och masternivå så är jag kursansvarig för och undervisar på följande kurser (ges både på campus och distans):

Kulturpolitik (Cultural politics) 7,5 hp samt Kulturpolitik I 7,5 hp och Kulturpolitik II 7,5 hp som ges på masternivå från VT 17

Litteratursociologi (Sociology of literature) 7,5 hp

Samtidslitteratur (Contemporary literature) 7,5 hp

Litteraturförmedling på bibliotek (Mediating Literature in Libraries) 7,5 hp, både kandidat och masternivå

Jag föreläser även om diskursanalys i kurserna Vetenskapsteori och metod I samt Vetenskapsteori och metod II

 

2019

Kursansvarig för doktorandkursen Litteratursosiologi – empiri og grunnlagsproblemer tillsammans med Kjell Ivar Skjerdingstad, ett samarbete mellan Högskolan i Borås och OsloMet.

2016

I introduktionskursen på bibliotekarieprogrammet, campus och distans, ansvarar jag för momentet Vetenskapligt tänkande, 3 hp.

2015

Bibliotek i samhället 2 (Libraries in Society 2) 7,5 hp

2014

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (Theory of Science and Research Methodologies 2).

Handledda uppsatser i urval

Eklund, Lovisa (2015).”Lite civilkurage måste man ändå få ha” : Sydsvenska folkbibliotekariers upplevelser av Sverigedemokraternas valframgångar 2010-2014. Masteruppsats, Avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Johansson, Kristin (2016). Hur läsfrämjande legitimeras: En metaanalys av svenska handböcker i läsfrämjande. Masteruppsats, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Lönnlöv, Sebastian (2015). Moderniserade normer: Samhällets förändringar speglade i lektörsomdömen från 1928 och 2013. Masteruppsats, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Presentation

linneabok

Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Forskar och undervisar om framför allt litteratur-, kultur- och informationspolitik.

Hon är även redaktör för Open Access-tidskriften Human IT tillsammans med Jonas Söderholm. Under 2015-2016 deltar Lindsköld i forskningsprojektet Knowledge in a Digital World vid Lunds universitet.

Disputerade 2013 på avhandlingen Betydelsen av kvalitet – en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009.

Aktuellt

10 februari 2016 Bokrelease av antologin Kvalitetsforståelser, Oslo, Norge. Jag kommer inte närvara, men medverkar med ett bidrag i antologin.

_______________________________________________________________

PublikationerPresentationer och konferensbidragUppdragPress

_______________________________________________________________