Undervisning

Utöver handledning och examination av uppsatser på både kandidat- och masternivå så är jag kursansvarig för och undervisar på följande kurser (ges både på campus och distans):

Kulturpolitik (Cultural politics) 7,5 hp samt Kulturpolitik I 7,5 hp och Kulturpolitik II 7,5 hp som ges på masternivå från VT 17

Litteratursociologi (Sociology of literature) 7,5 hp

Samtidslitteratur (Contemporary literature) 7,5 hp

Litteraturförmedling på bibliotek (Mediating Literature in Libraries) 7,5 hp, både kandidat och masternivå

Jag föreläser även om diskursanalys i kurserna Vetenskapsteori och metod I samt Vetenskapsteori och metod II

I introduktionskursen på bibliotekarieprogrammet, campus och distans, ansvarar jag för momentet Vetenskapligt tänkande, 3 hp.

2015

Bibliotek i samhället 2 (Libraries in Society 2) 7,5 hp

2014

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (Theory of Science and Research Methodologies 2).

Handledda uppsatser i urval

Eklund, Lovisa (2015).”Lite civilkurage måste man ändå få ha” : Sydsvenska folkbibliotekariers upplevelser av Sverigedemokraternas valframgångar 2010-2014. Masteruppsats, Avdelningen för ABM, Lunds universitet.

Johansson, Kristin (2016). Hur läsfrämjande legitimeras: En metaanalys av svenska handböcker i läsfrämjande. Masteruppsats, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Lönnlöv, Sebastian (2015). Moderniserade normer: Samhällets förändringar speglade i lektörsomdömen från 1928 och 2013. Masteruppsats, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.